Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-content/plugins/virtue-toolkit/cmb/init.php on line 746
Bo zmiany w przepisach śledzić trzeba - Przyborowska Lazer Kancelaria Prawna Lege Artis Bo zmiany w przepisach śledzić trzeba - Przyborowska Lazer Kancelaria Prawna Lege Artis
Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Warning: preg_replace_callback(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 22 in /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/base/siteorigin-widget.class.php on line 839

Bo zmiany w przepisach śledzić trzeba

with Brak komentarzy

IMG_315322.04.2016 r. adwokat Joanna Lazer uczestniczyła w szkoleniu na temat Realizacji umowy z NFZ w 2016r. Wpływ zmian w OWU na realizację umowy, kontrola NFZ
oraz prawa i obowiązki świadczeniodawców. W ramach szkolenia poruszane były następujące zagadnienia.

1. Specyfika umów NFZ

 • dlaczego zasada swobody zawierania umów z NFZ jest ograniczona i w jaki sposób,
 • czy świadczeniodawca może mieć wpływ na treść umowy z NFZ,
 • co to jest rodzaj i zakres w umowach z NFZ
 • omówienie treści umów z NFZ,
 • moc wiążąca zarządzeń Prezesa NFZ i komunikatów NFZ – czy świadczeniodawca ma obowiązek stosować się do wszystkich,
 • forma składania oświadczeń przez NFZ i wobec NFZ i ich ważność.
 • tryby zawarcia umowy – konkurs, rokowania, tryb odrębny w POZ.


2. Ogólne warunki umów – zmiany od 1 stycznia 2016 r i ich wpływ na realizację umowy.

 • omówienie nowych definicji pojęć,
 • zasady ustalania kwot zobowiązań, dokonywania przesunięć,
 • zmiany w sankcjach stosowanych przez NFZ.


3. Realizacja umowy przez świadczeniodawcę.

 • co to znaczy należyta realizacja umowy z NFZ,
 • harmonogramy realizacji świadczeń,
 • obowiązki informacyjne dla pacjentów,
 • jakie zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy należy zgłaszać NFZ,
 • kiedy i w jakim trybie zgłaszać NFZ zmiany dotyczące działalności świadczeniodawcy,
 • skargi pacjentów na działalność świadczeniodawcy – jak się zachować,
 • kontrola NFZ – zakres i zasady prowadzenia,
 • środki odwoławcze w postępowaniu kontrolnym NFZ.


4. Podwykonawstwo świadczeń.

 • podwykonawstwo w rozumieniu OWU i prawa cywilnego,
 • czy każdy podwykonawca powinien zostać zgłoszony w NFZ,
 • na co zwracać uwagę w umowach świadczeniodawców z podwykonawcami.

5. Cesja umowy

 • omówienie wymogów NFZ,
 • co robić gdy NFZ nie wyraża zgody na cesję umowy – dwie propozycje.

6. Zmiany w umowach z NFZ

 • tryb dokonywania zmian w umowach,
 • czy każdy aneks do umowy musi być podpisany przez świadczeniodawcę,
 • co robić gdy nie ma osoby upoważnionej do podpisania aneksu z NFZ, a wyznaczony jest termin podpisania aneksu pod rygorem rozwiązania umowy.

7. Rozwiązanie, wygaśnięcie umowy z NFZ

 • kiedy umowa może być rozwiązana przez NFZ, a kiedy przez świadczeniodawcę i jakie to ma skutki,
 • co robić gdy NFZ nadużyje prawa do jednostronnego rozwiązania umowy,
 • kiedy umowa z NFZ wygasa.

8. Roszczenia świadczeniodawców wobec NFZ w związku z realizacją umowy.

 • rodzaje roszczeń, czyli czego można żądać od NFZ w związku z realizacją umowy,
 • terminy przedawnienia roszczeń
 • właściwość sądu,
 • orzecznictwo sądów powszechnych.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.