Watch Movie Spaghettiman (2017)

with Brak komentarzy

medical ampoules and syringe on blue background

"Nowa Rekomendacja w sprawie Szkód Osobowych - co czeka ubezpieczycieli?" tak brzmi hasło przewodnie warsztatów, które odbyły się 10 marca 2016 roku, w Hotelu Mercure Grand w Warszawie.

Jeden z wykładów w ramach warsztatów przeprowadziła mec. Katarzyna Przyborowska, która mówiła o „Możliwościach żądania przez uprawnionych zadośćuczynienia z art. 448 k.c. oraz praktykach związanych z nieuznawaniem tych roszczeń przez niektórych ubezpieczycieli.”

Relacja z konferencji jest dostępna tutaj: http://www.pidipo.pl/2016/03/17/relacja-konferencji-sprawie-rekomendacji-dotyczacych-szkod-osobowych/

A oto fragment relacji z wystąpienia mec. Przyborowskiej: „Warsztaty zakończyła swoim wystąpieniem mecenas Katarzyna Przyborowska z Kancelarii Lege Artis, która przedstawiła praktyczne aspekty uzyskiwania zadośćuczynienia za krzywdę powstałą w wyniku wypadków komunikacyjnych na podstawie przepisu ogólnego o dobrach osobistych, tj. art. 448 Kodeksu cywilnego. „Definicja poszkodowanego zawarta w treści projektu rekomendacji winna ulec poprawie, jest bowiem zbyt wąska. Trzeba wskazać, że art. 448 Kodeksu cywilnego nie ogranicza dochodzenia roszczeń  wyłącznie do tych dotyczących dobra jakim jest życie” – podkreślała mecenas Przyborowska.”

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.