Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy

Prawo ubezpieczeń społecznych nie jest lubiane ani przez zwykłych ludzi, ani przez prawników. Mec. Katarzyna Przyborowska jednak do tych prawników nie należy i już od 2009 roku prowadzi sprawy przeciwko ZUS, mając na swoim koncie szereg wygranych procesów sądowych, głównie w sprawach dotyczących niezasadnego obniżenia przez ZUS podstawy wymiaru składki. W wyniku takiego działania ZUS ubezpieczony otrzymał mniejszy zasiłek, niż powinien. Ugody w tego typu sprawach zdarzają się bardzo rzadko, jednak duże doświadczenie pozwala mec. Przyborowskiej na rzetelną ocenę szans procesowych swoich klientów, jeszcze na etapie przedsądowym.

Klientami mec. Przyborowskiej są też często inne kancelarie prawne, które prowadząc stałą obsługę przedsiębiorców decydują się albo na konsultacje specjalistyczne dotyczące konkretnej sprawy albo na wewnętrzne szkolenia z ubezpieczeń społecznych dla prawników swoich kancelarii.

Charakter prowadzonych spraw w  niedługim czasie zmaterializował się w postaci BLOGA Temida jest kobietą. A wydarzyło się to w czasach, gdy prawnicy w Polsce byli jeszcze niemal nieobecni w Internecie.  

Klientami kancelarii w sprawach ubezpieczeń społecznych są przede wszystkim: pracownicy, właściciele firm, matki i żony, nianie i dzienne opiekunki.

Szkolenia:

  • dla przedsiębiorców: jak założyć żłobek, klub dziecięcy, jak prowadzić przedszkole,
  • dla prawników i przedsiębiorców: istotne nowelizacje przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Working during Pregnancy 

Problemy z jakimi zgłaszają się do nas klienci to m.in.:

  • zbyt niskie kwoty przyznawanych przez ZUS zasiłków,
  • wątpliwości co do uprawnień kobiety w ciąży, zatrudnionej na umowę o pracę oraz tej "samozatrudnionej",
  • naruszenie przywilejów pracowniczych przez pracodawców,
  • ale z drugiej strony także nadużywanie tych przywilejów przez pracowników z czym borykają się pracodawcy,
  • warunki działalności niań i dziennych opiekunów.

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości