Mec. Joanna Lazer wzięła udział w części posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

with Brak komentarzy

IMG_0551Mec. Joanna Lazer wzięła udział w części posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów:

  1.  poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3887)
  2. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3840)

Mec. Lazer została oddelegowana przez Dziekana ORA Warszawa mec. Pawła Rybińskiego do merytorycznego wsparcia Ruchu Matek na Działalności Gospodarczej z ramienia Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.