Katarzyna Przyborowska zdjęcie

 Katarzyna Przyborowska radca prawny

QR - KP

Skorzystaj z kodu QR

i pobierz sprawnie moje dane kontaktowe.

 

 

 

Katarzyna Przyborowska radca prawny - jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Europejskich Studiów Specjalnych prowadzonych przez Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta przy WPiA UMK. W 2009 r. ukończyła podyplomowe studia Azjatycko-Europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

W marcu 2010 r. odbyła szkolenie organizowane przez KRRP oraz Helsińską Fundację Praw Człowieka “Radca Prawny jako pełnomocnik strony w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka”. Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2004 r., pracując początkowo jako prawnik, a od 2008 r. jako radca prawny w kancelariach, administracji samorządowej, w firmach prywatnych (branża stalowa). Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu (wpis pod nr Tr 744).

Trenerka i prelegentka, specjalistka w sprawach związanych z opieką nad małymi dziećmi (żłobki, przedszkola), stale współpracuje z fundacjai statutowo zajmującymi się  m. in. ochroną praw kobiet oraz pacjentów.

Kontakt: k.przyborowska@przyborowska-lazer.pl

Tel.: +48 600 375 279

Profil LinkedIn Joanna Lazer Powrót do zakładki Zespół >>Twitter_ikona

Powrót do strony głównej >>